Ir al contenido principal

Entradas

Destacados

UNA PERSPECTIVA PROCESSUAL I COMUNICATIVA EN LA PLANIFICACIÓ SOCIOEDUCATIVA - Carles Monclús

L'objectiu principal d'aquest escrit és generalment deconstruir els models de planificació dins de l'àmbit social, socioeducatiu i sociocultural. S'ha de plantejar un debat, també, al pla social en allò referent a l'essència del que fem. Si ens basem en objectius quantitativament mesurables o si ens centrem en el que realment importa, que és el procés que ens condueix a aquests. 
Sols des del que fem al dia a dia quotidia, podrem descriure com anem a fer-ho, i personalment, pense que les persones no s'han de veure reduïdes a un paper o a una taula de resultats. Les persones som dinàmiques, igual que el context on ens desenvolupem. Els processos cada vegada en són diferents, per tant trobe que una intervenció no sempre pot abordar-se des de l'acompliment d'X objectius. Cada persona duu el seu procés, i potser els objectius que jo acomplisc amb facilitat, a tu et duen més esforç; hi ha que educar des de la diversitat, però una diversitat real, que concebis…

Entradas más recientes

LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN LAS PERSONAS ADULTAS Y EN LA TERCERA EDAD

CONSTRUINT LA CIUTADANIA JUVENIL. Marc teòric per a les polítiques de joventut i ciutadania

LAS LUDOTECAS COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ENFOQUE SINCRÓNICO Y DIACRÓNICO