L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL AL ÀMBIT INFANTIL - EL JOC COM UNA EINA EDUCATIVA

El joc es una eina que ens permet transmetre valor I educar als infants. Definició de el JOC segons Johann Huizinga, en “Homo Ludens”.
"Acció o ocupació lliure que es desenvolupa dins d’uns límits espacials i temporals determinats, amb unes regles absolutament obligatòries i lliurement acceptades. L’acció té un fi en si mateixa i va acompanyada d’un sentit lúdic i d’alegria.”

Els OBJECTIUS DE L’ANIMACIÓ INFANTIL son:
• Facilitar espais i equipaments lúdics no consumistes per a l’oci infantil.
• Promoure l’aventura de les excursions a l’aire lliure, els campaments d’estiu i altres activitats diferents de les quotidianes.
• Gaudir d’activitats culturals actives i participatives, no només de consum.
• Educar per a un ús adequat i positiu del temps lliure, prevenint possibles situacions de risc social.
Existeixen diferents tipus de jocs com els de simulació, els de competició, el d’atzar o els que busquen provocar vertigen, tots amb l’objectiu de transmetre valors,  educar, ajudar a conèixer o explorar noves metes. Des de l’animació sociocultural hem de preveure com la tipologia de jocs interactua i modifica les relacions socials.


JOCS INDIVIDUALS: Ens ajuden a conèixer les capacitats que atresorem davant els obstacles que ens presenta la vida. 
JOCS D’OPOSICIÓ: Treballem els sentiments i els valors que afloren davant de l’encert o l’errada, nostra o del contrincant. Ens ajuden a conèixer les capacitats que atresorem davant els obstacles que ens presenta la vida. 
JOCS DE COOPERACIÓ: Fomenten el treball en equip, l’escolta activa, l’empatia, el dialeg, l’anàlisis de variables per al consens i el lideratge.
JOCS DE COOPERACIÓ- OPOSICIÓ: Fomenten el treball en equip, l’escolta activa, l’empatia, l’anàlisis de variables per al consens i el lideratge. També és treballem els sentiments i els valors que afloren davant de l’encert o l’errada, nostra o del contrincant. Ens ajuden a conéixer les capacitats que atresorem davant els obstacles que ens presenta la vida. 

Comentarios

Entradas populares